شبیه‌سازی فاصله‌گذاری اجتماعی

این شبیه‌ساز به شما این امکان را می‌دهد تا تأثیرات فاصله اجتماعی بر شیوع هر بیماری مسری را به صورت تعاملی کشف کنید. هر دایره یک فرد را نشان می‌دهد که می‌تواند سالم (سفید)، ایمن (زرد)، آلوده (قرمز)، یا متوفی (خاکستری) باشد. فرد سالم هنگام برخورد با یک فرد آلوده، آلوده می‌شود. بعد از یک دوره عفونت، فرد یا می‌میرد یا به طور دائم مصون می‌شود.

برای تغییر پارامترها و مشاهده آنچه اتفاق می‌افتد، غلطک‌ها را به چپ و راست حرکت دهید. توضیح مفصل در ادامه ارائه شده است.

فاصله اجتماعی 10%
مرگ و میر 3%
مدت زمان عفونت 2.0s
سالم ایمن بیمار متوفی زمان
% % % % s

فاصله‌گذاری اجتماعی: کنترل می‌کند تا چه حد جمعیت فاصله اجتماعی را تحمل می‌کند. در 0٪ فاصله اجتماعی وجود ندارد و افراد با حداکثر سرعت حرکت می‌کنند، به طوری که تماس زیادی بین آنها برقرار می‌شود. در 100٪ همه سر جای خود می‌مانند و تماسی وجود ندارد.

مرگ و میر: این احتمال وجود دارد که فرد بیمار بمیرد. اگر میزان مرگ و میر را 0٪ تعیین کنید، هیچ کس نمی‌میرد، در حالی که مرگ و میر 100٪ به معنای این است که هرکسی که عفونت داشته باشد، خواهد مرد.

مدت زمان عفونت: تعیین می‌کند که چه مدت فرد آلوده باقی می‌ماند. مدت زمان طولانی‌تر به فرد آلوده فرصت بیشتری برای گسترش عفونت می‌دهد. از آنجا که این شبیه سازی با سرعت بالا اجرا می‌شود، زمان در ثانیه اندازه‌گیری می‌شود.

برای ساده‌سازی، شبیه‌سازی عمداً تعدادی فرض ساده را در نظر گرفته است: هیچ دوره نهفتگی (کمون) وجود ندارد؛ افراد در تمامی مدت بیماری خود مسری هستند؛ و احتمال انتقال عفونت از طریق تماس 100٪ است.

نویسنده این شبیه‌سازی Andrej Bauer است. ایده این شبیه‌سازی از این مقاله آمده است، که در Washington post توسط Harry Stevens نوشته شده است. کد منبع بطور رایگان از طریق یک پروژه گیت‌هاب social-distancing-simulator در دسترس می‌باشد. لطفاً در بهبود کد کمک کرده و آن را به زبان خود ترجمه کنید.

برای دیدن سایر زبان‌ها این صفحه را ببینید.

بیانیه رفع مسئولیت: هدف از این شبیه‌سازی صرفاً آموزشی است. این شبیه‌سازی، پیچیدگی فاصله اجتماعی در طول اپیدمی از نقطه نظر یک مدل ریاضی مصنوعی را نشان می‌دهد. لذا، نباید برای نتیجه گیری در مورد بیماری‌های مسری واقعی استفاده شود.