Simulacija izogibanja stikom

S to simulacijo se lahko interaktivno seznanite z učinkom izogibanja družabnim stikom na širitev nalezljive bolezni. Vsak krogec predstavlja osebo, ki je lahko zdrava (bela), imuna (rumena), obolela (rdeča) ali mrtva (siva). Zdrava oseba se okuži, če pride v stik z obolelo. Ko obolela oseba preživi bolezen, postane imuna.

Premikajte drsnike levo in desno ter opazujte, kakšen vpliv imajo spremembe parametrov. Podrobnejšo razlago parametrov najdete spodaj.

Izogibanje stikom 10%
Umrljivost 3%
Čas bolezni 2.0s
zdrav imun bolan mrtev čas
% % % % s

Izogibanje stikov nadzira, do kakšne mere populacija upošteva izogibanje družabnim stikom. Ko je 0%, ni nobenega izogibanja in osebe se gibljejo z največjo hitrostjo, tako da imajo veliko možnosti za medsebojne kontakte. Pri vrednosti 100% vsi stojijo na miru in družabnih stikov sploh ni.

Umrljivost je verjetnost, da okužena oseba umre. Če jo nastavite na 0%, ne bo umrl nihče, če pa jo nastavite na 100%, bodo umrli vsi, ki se okužijo.

Čas bolezni določa, koliko časa je oseba bolna. Daljši kot je čas, več priložnosti ima oboleli za širjenje okužbe. Čas merimo v sekundah, ker simulacija poteka zelo hitro.

Simulacija je namenoma preprosta in sloni na nekaterih predpostavkah: ni inkubacijske dobe; osebe so kužne ves čas obolenja; in verjetnost okužbe pri stiku z obolelim je 100%.

Avtor simulacije Andrej Bauer je dobil navdih zanjo v članku Harryja Stevensa iz Washington Posta. Izvorna koda je prosto dostopna na GitHub projektu social-distancing-simulator. Pomagajte jo izboljšati in prevesti v svoj jezik.

Oglejte si to stran v drugih jezikih.

Opozorilo: Namen simulacije je izključno izobraževalen, saj prikazuje kompleksnost izogibanja stikom v epidemiji z umetnim matematičnim modelom. Simulacije ne uporabljajte za kakršnokoli sklepanje o dejanskih boleznih.